Utdanning i holistisk helse

Velkommen til Skolen for Biologisk MedisinHolistisk medisin er basert på helhetlig og årsaksrettet behandling med naturlige midler. Våre utdanningstilbud kan benyttes til terapeutvirksomhet og mange andre fagområder. Fagene er komplementære til vanlig medisin og passer i sammenheng med lettere kroniske plager og forebygging.

Teorifagene leses over nett og i litteratur, med oppgaver og eksamen i skolens studieportal. Teorikurs holdes som nettkurs. Praktiske kurs skjer ved fremmøte.

Velkommen til full utdanning med fem studieretninger, enkeltfagsstudier eller korte kurs: