Byggearbeider på Tonergarden

Side for håndverkere. Oppdatert 150424

2024


Uthus, 5 x 10 m brutto

Uke 18 (29.04.-05.05.) BK

Legge ned styrofoam plater. Er levert. Mål: 1,5 m utenfor huskant, skal skrå lett nedover for vannavrenning

Radonduk flatt over til "litt utenfor huskant"

Dampsperre/plast legges over og bøyes opp langs innsiden av ringmur

Legge rør fra takrenner, mot elven


Uke 19-20 (fra 06.05.)

Sette ringmur av blokker

Isopor 5 cm

Armeringsnett på stoler

Støpe plate i ringmur av leca/tilsvarende. 

Mure opp leca 25 cm vegger.  

Montere takstoler.  Leveres av Østmoen Sag

Legge underduk og takplater. Feks TP20 https://www.byggmax.no/tak/takplater med møne, vindskier etc.  

Montere vinduer og dobbel terrassedør.  

Montere inngangsdør, 90x210 cm. Leveres av Østmoen Sag  https://bygg1.no/b1_produkter/utvik/ 

Montere takrenner 

Legge innvendig tak (plater eller plank). Innvendig takhøyde 1,40 m.

Isolere innvendig tak. Glava i låven.

Pusse mur utvendig + vanntett toppstrøk

Pusse mur innvendig

Legge gulv innvendig. Klikkvinyl.

Bildeoppheng lister

Regelverk uthus: Max 50 m2 BTA unntatt byggesøknad. Max 4 meter høyde møne. Max 3 meter til gesims

Mer her https://www.byggesoknad.no/relevant-informasjon/byggesoknad-for-garasje-og-uthus 

https://www.nord-odal.kommune.no/getfile.php/13441229-1626955898/Filer/Nord-Odal/Eiendom%20og%20samfunn/Byggesak/NKF%20Infoark%202019/02_Byggeplaner_unntatt_eller_s%C3%B8ke_2021.pdf 


UKE 21 (20.05.-26.05.), Odal Elektro

Legge el. Lamper inne og ute, div stikk. 

Montering av varmepumpe


UKE 22 (27.05.-02.06.)

Montere vedovn og pipeløp 


JUNI:

Lørdag 1. juni: Innvielsesfest! Fra kl 18.00

Tirsdag 4. juni: Maleklubben møtes kl 18.00


Garasje

Rydde inne

Sage av gulv

Fylle grus på gulvet med noe helling utover mot p-plassen og på utsiden mot låvebroen

Nye utelamper, stikk, koble på portpner. Odal Elektro 


Fjøs

Fjerne ujevnheter på gulv

Sjekke bæring av gulv fra kjelleren

Bestille betongbil, nytt gulv i hele fjøset, begge rom

Reparere vinduer

Stenge for fugler inn

Gjøre noe med tak i forrom

Montere ny inngangsdør


Våningshus

Rense alle takrenner

Montere ny kjellerdør

Nytt støp/gulv i vinterhagen

Male rekkverk og beise gulv på veranda ved kjøkkeninngang


JULI:

Låve

Nytt gulv i gangen

Forsterke tømmervegger i verksted

Tette gulv i verksted

Legge tak i verksted

Legg inn flere stikk i verksted

Forsterke låvebroen

Vinduer i åpninger på vegg

Male låven


Innimellom når tid:

Utearealer

Ta ned flere trær mot elven

Trimme asken

Forsterke gjerde mot åker

Duk og ny grus foran fjøset


Hønsehus

Rehabilitere innvendig

Ny puss på grunnmur

Rydde og vaske i potetkjeller


Anne (byggeleder) bestiller alle varer. Kontaktes på anne@tonergarden.no eller sms til 41679633 hvis hast.