Byggearbeider på Tonergarden

Side for håndverkere. Oppdatert 020724


Uke 28

Uthuset

BK: Rydde bort trær og kvist ved elven og bak drengestuen

BK: Fylle på med stein i skråningen bak uthuset

BK: 120 med styrofoam rundt uthuset (+ 30 cm = 150), skal skrå lett nedover for vannavrenning 

BK: Tette rundt hele med grus

BK: Planere tunet rundt med ny jord

Sende inn melding om uthus til kommunen

BK: Garasje: Fylle grus på gulvet med noe helling utover mot p-plassen og på utsiden mot låvebroen

BK: Gangsti fra våningshus til grusplass uthus

Odal Elektro: Montere stikk uthus og garasje og utelamper ved garasjen


August

Legge klikkvinyl gulv fra Østmoen Sag (etter 10 ukers tørking av betonggulv siden 19.05.)

Arne Smestad: Montere vedovn og pipeløp 
Videre når tid, økonomi og folk:

Fjøs

Fjerne ujevnheter på gulv

Sjekke bæring av gulv fra kjelleren

Avrettingsmasse på begge gulv

Reparere vinduer

Stenge for fugler inn

Gjøre noe med tak i forrom

Montere ny inngangsdør eller fikse den eksisterende


Våningshus

Montere ny kjellerdør

Nytt støp/gulv i vinterhagen og i bryggerhuset

Nye låskasser i innerdører 2. etg

Reparere hundegrind fester

Rense takrenner

Male terrasse kjøkkeninngang


Låve

Nytt gulv i gangen

Forsterke tømmervegger i nytt verksted

Tette gulv i verksted

Legge tak i verksted

Legg inn flere stikk i verksted

Forsterke låvebroen

Vinduer i åpninger på vegg

Male låven


Utearealer

TD: Ta ned flere trær mot elven

Trimme asken

Forsterke gjerde mot åker

Duk og ny grus foran fjøset


Hønsehus

Rehabilitere innvendig

Ny puss på grunnmur

Rydde og vaske i potetkjeller

Reparere dør til potetkjeller


Verksted

Nye hengsler i luke til verksted 

Rydde i alle hyller


Anne kontaktes på anne@tonergarden.no eller sms til 41679633 hvis hast.