KALENDER FOR TONERGARDEN

Her finner du alle våre arrangementer

Fremmøte: Man møter på Tonergarden, gjerne 15 min før når det er kurs. Se besøksinfo for reisevei, overnatting etc.

Nett: Man følger kurset/møtet over internett fra hvor man vil i verden.

Oppdatert 170624

2024

18.07. Fremmøte kl 11.00-12.30: Innvielse av uthuset

18.-21.07. Fremmøte kl 11.00-16.00: Sommerdager på Tonergarden

AUGUST

01.08. Semester start SBM

13.08. Fremmøte kl 18.00-20.30: Maleklubben

24.-25.08. Nett kl 10.00-15.30: Biologisk medisin kurs

SEPTEMBER

10.09. Fremmøte kl 18.00-20.30: Maleklubben

14.-15.09. Nett kl 10.00-15.30: Naturmedisin kurs

21.-22.09. Fremmøte kl 10.00-16.30: Malekurs

28.09. Fremmøte kl 11.00-16.00: Fjell Vel Høstmarked

28.-29.09. Fremmøte kl 11-16: Historisk utstilling

OKTOBER

07.-13.10.: Høstferie

12.-13.10. Hund grunnkurs

15.10. Fremmøte kl 18.00-20.30: Maleklubben

26.-27.10. Fremmøte kl 10.00-16.30: Psykosyntese kurs

NOVEMBER

02.-03.11. Nett kl 10.00-15.30: Urtemedisin kurs

09.-10.11. Nett kl 10.00-15.30: Ernæring kurs

12.11. Fremmøte kl 18.00-20.30: Maleklubben

16.-17.11. Fremmøte kl 10.00-16.30: Malekurs

DESEMBER

07.-08.12. Fremmøte kl 10.00-16.30: Soneterapi 1

10.12. Fremmøte kl 18.00-20.30: Maleklubben

12.12. Semester slutt SBM

14.-15.12. Fremmøte kl 11.00-16.00: Fjell Vel Julemarked

16.12.-01.01.: Juleferie

2025

JANUAR

02.01. Semester start SBM

FEBRUAR

15.-16.02. Nett kl 10.00-15.30: Biologisk medisin kurs

22.02.-02.03.: Vinterferie

MARS

15.03. Fremmøte kl 13.00-15.00: Fjell Vel Årsmøte 

22.-23.03. Fremmøte kl 10.00-16.30: Soneterapi 2

29.-30.03. Fremmøte kl 10.00-16.30: Malekurs 

APRIL

05.-06.04.: Fremmøte kl 10.00-16.30: Sangkurs

12.-21.04.: Påskeferie

26.-27.04. Fremmøte kl 10.00-16.30: Nytteveksthage kurs

MAI

03.05. Fremmøte kl 10.00-16.30: Førstehjelpskurs

10.-11.05.: Fremmøte kl 10.00-16.30: Hund grunnkurs

31.05. Fremmøte kl 11.00-16.00: Fjell Vel Vårmarked

JUNI

07.-08.06. Fremmøte kl 10.00-16.30: Ville krydderurter kurs

14.-15.06. Fremmøte kl 10.00-16.30: Malekurs

26.06. Semester slutt SBM

JULI

17.-20.07. Fremmøte 11.00-16.00: Sommerdager på Tonergarden

AUGUST

05.08. Semester start SBM

30.-31.08. Fremmøte kl 10.00-16.30: Soneterapi 3

SEPTEMBER

13.-14.09. Fremmøte kl 10.00-16.30: Malekurs

20.-21.09. Nett kl 10.00-15.30: Naturmedisin kurs

27.09. Fremmøte kl 11.00-16.00: Fjell Vel Høstmarked

OKTOBER

04.-05.10.: Nett kl 10.00-15.30: Urtemedisin kurs

06.-12.10.: Høstferie

18.-19.10. Fremmøte kl 10.00-16.30: Hund grunnkurs

25.-26.10. Fremmøte kl 10.00-16.30: Psykosyntese kurs 

NOVEMBER

08.-09.11. Nett kl 10.00-15.30: Ernæring kurs

22.-23.11. Fremmøte kl 10.00-16.30: Malekurs

DESEMBER

06.-07.12. Fremmøte kl 10.00-16.30: Soneterapi 4

11.12. Semester slutt SBM

13.12. Fremmøte kl 12.00-16.00: Fjell Vel Julemarked

14.12.-01.01.: Juleferie

2026

Under arbeid

Sone x 4

JANUAR

Semesterstart SBM

FEBRUAR

Biologisk medisin kurs

MARS

Malekurs

APRIL

Urtemedisin kurs

Hund grunnkurs

MAI

Førstehjelpskurs

Fjell Vel Vårmarked

JUNI

Ville krydderurter

Malekurs

Semesterslutt SBM

JULI

Sommerferie

AUGUST

Semesterstart SBM

SEPTEMBER

Malekurs

Naturmedisin kurs

Fjell Vel Høstmarked

OKTOBER

Hund grunnkurs

Psykologi kurs

NOVEMBER

Malekurs

Ernæring kurs

DESEMBER

Julemarked