Toårig utdanning i

SONETERAPI
Velkommen til deg som vil lære, praktisere og holde kunnskapen om soneterapi i hevd - også for kommende generasjoner. Den holistiske verdensanskuelse innbefatter at helheten finnes i delene, derfor kan vi forklare at soner på føttene kommuniserer med andre kroppssystemer og påvirker disse.

 Dette sammen med kunnskap om ernæring, medisin og psykologi gir en solid holistisk helseutdanning med hovedvekt på manuell påvirkning av fotsonene. Du lærer også om soner på ørene og andre steder på kroppen samt irisanalyse og kinesiologi som testmetoder.

Teorifagene leses over nett og i litteratur, med oppgaver og eksamen i skolens studieportal. Tilhørende undervisning holdes som live nettkurs mens praktiske kurs og klinisk praksis skjer ved fremmøte. Oppgaver og eksamen til hvert fag. 

Våre lærere driver selv praksis og bidrar med solid faglig tyngde gjennom fagformidling og trygg veiledning. Personlig studieveiledning gjennom hele studiet og i første praksisår. Avsluttende teoretisk eksamen og praktisk eksamen med klienter.

Hvordan arbeider man med soneterapi som redskap?

Mange starter egen virksomhet som terapeut for å hjelpe de som ønsker å forebygge og behandle plager med denne tradisjonelle behandlingsformen.

I vår moderne tidsalder er det også spennende muligheter i å selv utvikle nettbaserte kurs og læresteder hvor man kan videreutvikle de emner man brenner spesielt for innen holistisk medisin.

En fremtidsrettet utdanning med mange muligheter!


Du kan også ta treårig utdanning i biologisk medisin eller kortere helsekurs, se HER