Grunnmedisin studium


Anatomi • Fysiologi • Sykdomslære • Mikrobiologi • Immunologi 


Standard medisinsk grunnlære som benyttes som base i mange typer helseutdanninger. 

Anatomi og fysiologi: Gir en grunnleggende forståelse av fysiologiske prinsipper, menneskekroppens bygning og organenes virkemåter.

Det er foretatt en betydelig oppdatering av stoffet når det gjelder faglige nyvinninger. Oppdateringene er spesielt omfattende innenfor emnet immunologi. Pensum dekker fullt ut nylig definerte krav til læringsutbytte og faginnhold for emnet Anatomi, fysiologi og biokjemi.

Patologi: Årsaker og biologiske mekanismer ved sykdom og for sykdomsprosessenes innvirkning på kroppens funksjoner. Generell patologi, grunnleggende fellestrekk ved sykdommer i ulike organer og strukturforandringer i celler og vev, og en fremstilling av den spesielle patologien i hvert organsystems sykdommer og sykdomsmekanismer. Kunnskapen er et nødvendig fundament for videre studier innenfor behandling og pleie av syke.  

Mikrobiologi: Vi har gode metoder for å forebygge, påvise og behandle infeksjonssykdommer. Likevel er disse sykdommene et stort helseproblem; de er svært vanlige, og de er smittsomme. Her blir kunnskap om infeksjonssykdommer knyttet til mikroorganismene som forårsaker dem. Små historier fra virkeligheten gjør stoffet levende. Studenten får vite hvordan man forebygger, diagnostiserer og behandler infeksjonssykdommer, og får samtidig innsikt i bakgrunnen for metodene som blir brukt. 


12 mnd deltid

Studieportal

Førstehjelpskurs

Studieveiledning

Flervalgsoppgaver

Innsendingsoppgave

Eksamen på nett

Studiebevis


Del av utdanning i holistisk medisin