FORENINGER OG LAG I NORD-ODAL


Bli kjent med dine sambygdinger og ta del i det lokale livet:


Austvatn Vel

Bruvoll Vel

DNT Odal odal.dnt.no

Knapper Vel

LHL Nord-Odal https://www.lhl.no/lokallag/hedmark/lhl-nord-odal/

Maleklubben Nord-Odal https://tonergarden.no/maleklubben-nord-odal/

Mental Helse Nord-Odal www.mentalhelse.no/fylkes-og-lokallag/hedmark/lokallag/nord-odal

Mo Normisjon

Mo Sanitetsforening https://sanitetskvinnene.no/mo-sanitetsforening-hedmark

Mo Sentrumsforening

Nord-Odal Hagelag www.hageselskapet.no/hedmark/lokallag/nord-odal-hagelag/

Nord-Odal Idrettslag www.no-il.no

Nord-Odal Pensjonistforening www.pensjonistforbundet.no/lokalforening/10014024-nord-odal-pensjonistforening

Nord-Odal Sanitetsforening https://sanitetskvinnene.no/nord-odal-sanitetsforening 

Nordre Odalen Kulturminnelag www.kulturminnelaget.no

Norsk Folkehjelp Odal https://folkehjelp.no/lokallag/odal

Odal Bygdekvinnelag www.bygdekvinnelaget.no/lokallag/odal-bygdekvinnelag

Odal Fotoklubb www.odalfotoklubb.net

Odal Husflidslag www.husflid.no/lokallag/hedmark/lokallag/odal_husflidslag

Sand Sentrumsforening


Tonergarden gir ut gavekort på kr 200 til alle foreninger/lag i Nord-Odal med lotteri i november/desember. Bestilles på post@tonergarden.no


Forslag til flere lag/foreninger i Nord-Odal som bør på listen? Send en epost til post@tonergarden.no


Se også Næringsliv i Nord-Odal med oversikt over salg av produkter og tjenester