FORENINGER OG LAG I NORD-ODAL


Bli kjent med dine sambygdinger og ta del i det lokale livet


Austvatn Vel

Bruvoll Vel

DNT Odal odal.dnt.no

Fjell Vel www.fjellvel.no

Knapper Vel

Krattebøl Vel

LHL Nord-Odal https://www.lhl.no/lokallag/hedmark/lhl-nord-odal/

Maleklubben Nord-Odal

Mental Helse Nord-Odal https://mentalhelse.no/lokallag/57-nord-odal

Mo Normisjon

Mo Sanitetsforening https://sanitetskvinnene.no/mo-sanitetsforening-hedmark

Mo Sentrumsforening

Mo Vel

Motvind Nord-Odal

Nord-Odal Frivilligsentral https://nordodal.frivilligsentral.no/

Nord-Odal Hagelag https://hageselskapet.no/hedmark/nordodal/

Nord-Odal Hundeklubb

Nord-Odal Idrettslag www.no-il.no

Nord-Odal MX klubb www.nordodalmx.no

Nord-Odal Pensjonistforening www.pensjonistforbundet.no/lokalforening/10014024-nord-odal-pensjonistforening

Nord-Odal Rotary https://nord-odal.rotary.no/

Nord-Odal Sanitetsforening https://sanitetskvinnene.no/nord-odal-sanitetsforening 

Nordre Odalen Kulturminnelag www.kulturminnelaget.no

Norsk Folkehjelp Odal https://folkehjelp.no/lokallag/odal

Odal Bygdekvinnelag www.bygdekvinnelaget.no/lokallag/odal-bygdekvinnelag

Odal Fotoklubb www.odalfotoklubb.net

Odal Hundeklubb https://norgroom.wixsite.com/odalhundeklubb

Odal Husflidslag www.husflid.no/lokallag/hedmark/lokallag/odal_husflidslag

Odal Røde Kors

Odal Slektshistorielag 

Prestgarden Kulturfellesskap

Ruud Vel 

Sand Misjonsforening

Sand Sentrumsforening


Forslag til flere lag/foreninger i Nord-Odal som bør på listen? Eller noen som har fått egen webside som skal stå her? Send en epost til post@tonergarden.no  

Kontaktinformasjon til foreningene: Klikk på websidelinkene. Flere av de som står oppført uten webside kan spores til egne sider/grupper på Facebook, søk på foreningens navn.


Se også Næringsliv i Nord-Odal med oversikt over salg av produkter og tjenester