FORENINGER OG LAG I NORD-ODAL


Da vi flyttet til Nord-Odal i 2016 ønsket vi å bli kjent med våre nye sambygdinger og ta del i det lokale livet. Da var foreninger og lag veien å gå! Her har vi fått nye venner og blitt kjent med bygdas mange tilbud og arrangementer. Så bli med i en forening eller tre, du også :-)

DNT Odal odal.dnt.no

LHL Nord-Odal https://www.lhl.no/lokallag/hedmark/lhl-nord-odal/

Maleklubben Nord-Odal https://tonergarden.no/maleklubben-nord-odal/

Mental Helse Nord-Odal www.mentalhelse.no/fylkes-og-lokallag/hedmark/lokallag/nord-odal

Mo Sanitetsforening https://sanitetskvinnene.no/mo-sanitetsforening-hedmark

Nord-Odal Hagelag www.hageselskapet.no/hedmark/lokallag/nord-odal-hagelag/

Nord-Odal Idrettslag www.no-il.no

Nord-Odal Pensjonistforening www.pensjonistforbundet.no/lokalforening/10014024-nord-odal-pensjonistforening

Nord-Odal Sanitetsforening https://sanitetskvinnene.no/nord-odal-sanitetsforening 

Nordre Odalen Kulturminnelag www.kulturinnelaget.no

Odal Bygdekvinnelag www.bygdekvinnelaget.no/lokallag/odal-bygdekvinnelag

Odal Fotoklubb www.odalfotoklubb.net

Odal Husflidslag www.husflid.no/lokallag/hedmark/lokallag/odal_husflidslag