Studieretninger 

utdanning i holistisk medisinSiste år velger man studieretning med fordypning og hovedoppgave. Dette blir din hovedterapiform og dette studiet er en avansert videreføring av grunnfagene, med terapirettet fokus og videre opplæring i de bakenforliggende mekanismer i helhetlig terapi:


URTEMEDISIN del II


ERNÆRING del II


PSYKOLOGI del II


BIOLOGISK MEDISIN del II


SONETERAPITa kontakt for ytterligere spesifisering. Til skolens forside