Biologisk medisin studium


Immunsystemet • Historie • Filosofier • Metoder og trender • Preparater og behandling 


Biologisk medisin er helhetlig, innvortes naturmedisin. Hovedemnet er symbiose- og immunterapi - læren om samspillet mellom de mange organismene som lever sammen i kroppen vår. Spesielt på hud og slimhinner hvor vårt immunsystem konstant hanskes med utfordringer. Vi gjennomgår hvordan vi kan påvirke disse prosessene i positiv retning. 

De senere år har man blitt mer fokusert på viktigheten av å bruke naturlige virkestoffer som spiller på lag med kroppen og mljøet. Å lære om immunsystemets helende egenskaper og hvordan vi påvirker disse, vil være en god investering for fremtiden enten du vil benytte kunnskapen i hjemmet, kombinere med andre fag eller ønsker å arbeide som rådgiver og tar dette faget som del av treårig utdanning.

Dette grunnstudiet gir også god, grunnleggende kunnskap om  biopati som fag og vi ser spesielt på adaptasjonsfaser, betennelsesfocus og antihomeostatiske faktorer samt hvordan man setter opp et biologisk regenerasjonsprogram med naturmidler etc.

Opp igjennom historien har det skjedd mye spennende av forskning og oppdagelser innen feltet biologisk medisin. Vi gjennomgår de viktige hendelsene, teoriene og filosofiene. Flere store retninger innen biologisk medisin har utviklet seg de siste årene og vi ser på funksjonell medisin, Hulda Clarks teorier etc. Tilsvarende medisinprodusenter har også kommet på banen og vi ser på deres produktfilosofier og kliniske tilbud. Gjennomgang av de mest kjente livsstils- og kroniske sykdommer i dagens vesten og informasjon om hvordan man kan benytte diverse naturlige metoder og produkter for å understøtte kroppens eget immunforsvar. 


12 mnd deltid

Studieportal

3 dager nettkurs

Studieveiledning

Flervalgsoppgaver

Innsendingsoppgave

Eksamen på nett

Studiebevis


Del av utdanning i holistisk medisin