Bli Fytoterapeut/herbalist, Holistisk Ernæringsterapeut, Holistisk Psykoterapeut, Utøver av Biologisk Medisin


Treårig utdanning

HOLISTISK MEDISIN

med spesialisering i urtemedisin, ernæring, psykologi eller biologisk medisin
Velkommen til deg som vil lære, praktisere og holde kunnskapen om holistisk medisin i hevd - også for kommende generasjoner.

Å benytte medisinplantene som vokser rundt oss er tilfredsstillende og gir en fantastisk mulighet til å forebygge og behandle forskjellige plager på en naturlig måte. I flere tusen år har mennesker hatt nytte av naturen og nå viser også forskningen hvordan plantenes virkestoffer kan hjelpe oss. Dette sammen med ernæring, kunnskap om medisin, psykologi og helhetstenkning gir en solid holistisk helseutdanning.

Velg din studieretning: Urtemedisin, ernæring, psykologi eller biologisk medisin

Hvem passer dette studiet for

Studiet passer som

- yrkesutdanning for de som ønsker å praktisere som veileder/terapeut innen holistisk medisin, utvikle kosttilskudd, holde kurs, drive produksjon m.m.

- kompetanseutvidende sammen med andre helseutdanninger.

- karriereutvikling samtidig med at du er i arbeid.

- solid kunnskapsbase for forebygging og behandling rundt egen helse.

Studieplan for utdanning i holistisk medisin

Teorifagene leses over nett og i litteratur, med oppgaver og eksamen i skolens studieportal. Teorikurs holdes som live nettkurs og praktiske kurs og klinisk praksis skjer ved fremmøte. Våre lærere driver selv praksis og bidrar med solid faglig tyngde gjennom fagformidling og trygg veiledning i et stort antall treningstimer. Personlig studieveiledning.

Alle de følgende kurs og studier inngår i treårige utdanning i holistisk medisin. 

Du kan bestille hele utdanningen eller ett og ett fag HER

Naturmedisin


Historie • Holistisk filosofi • Naturmedisinsk sykdomslære • Terapiformer • Naturmedisin i samfunnet

Nettstudium 12 mnd deltid

Nettkurs 2 dager

Urtemedisin


Historie • Filosofi • Urtemedisin grunnfag • Materia Medica • Botanikk • Farmakognosi •  Dosiologi • Toksikologi 

Nettstudium 12 mnd deltid

Nettkurs 2 dager

Grunnmedisin


Anatomi • Fysiologi • Sykdomslære • Mikrobiologi

Nettstudium 12 mnd deltid

Førstehjelpskurs 1 dag

Ernæring


Optimal næring • Grunnleggende ernæringslære • Mikronæringsstoffer • Makronæringsstoffer • Urter • Fordøyelsen • Kostretninger

Nettstudium 12 mnd deltid

Nettkurs 2 dager

Psykologi


Grunnleggende psykologi • Kommunikasjon • Holistisk psykologi • Psykiatri • Psykosyntese

Nettstudium 12 mnd deltid

Fremmøtekurs 2 dager

Biologisk medisin


Immunsystemet • Historie • Filosofier • Metoder og trender • Preparater og behandling

Nettstudium 12 mnd deltid

Nettkurs 2 dager

Spesialisering


Del II innen urtemedisin, ernæring, psykologi eller biologisk medisin. Dette blir din hovedterapiform.

Nettstudium 12 mnd deltid

Fordypningsoppgave

Veksfag og klinikkdrift


Vitenskap • Etikk • Kommunikasjon • Samfunn • Samarbeidsformer • Daglig drift • Hygiene • Klientsikkerhet • Innredning  • Markedsføring • Lovverk

Nettstudium 3 mnd deltid

Nettkurs 1 dag

Praksis


Analysemetoder Klientjournal • Anamnesetaking • Behandlingsstrategi 

Nettkurs 4 dager

Fremmøte 5 dager

Egen praksis

Oppdatering av studieplan med fagbeskrivelser, timeantall etc er under arbeid, kommer her på siden snart, ta kontakt hvis det haster å motta filen.

Hvordan arbeider man innen holistisk medisin?

Mange starter egen virksomhet som veileder/terapeut for å hjelpe de som ønsker å forebygge og behandle plager med holistisk medisin. Første år i praksis er skolens fagpersonell tilgjengelig som støttespillere og vi inviterer til flere nettmøter hvor faglige spørsmål kan luftes. 

Vi ser også at de som er utdannet hos SBM er attraktive arbeidstakere innen salg og produksjon av urtepreparater og kosttilskudd, helseundervisning, nyttehagevirksomheter etc. 

I vår moderne tidsalder er det også spennende muligheter i å selv utvikle nettbaserte kurs og læresteder hvor man kan videreutvikle de emner man brenner spesielt for innen holistisk medisin.

En fremtidsrettet utdanning med mange muligheter!

Se priser her: