Utdanning i

HOLISTISK MEDISIN

Velg mellom fem studieretninger:

URTEMEDISIN

ERNÆRING

PSYKOLOGI

BIOLOGISK MEDISIN

SONETERAPIVelkommen til deg som vil lære, praktisere og holde kunnskapen om holistisk medisin i hevd - også for kommende generasjoner.

Å benytte medisinplantene som vokser rundt oss er tilfredsstillende og gir en fantastisk mulighet til å forebygge og behandle forskjellige plager på en naturlig måte. I flere tusen år har mennesker hatt nytte av naturen og nå viser også forskningen hvordan plantenes virkestoffer kan hjelpe oss. Dette sammen med ernæring, kunnskap om medisin, psykologi og helhetstenkning gir en solid holistisk helseutdanning. Ditt valgte spesialfelt vil så gi deg unik kompetanse på en rekke arbeidsområder.

Velg din studieretning: Urtemedisin, ernæring, psykologi, biologisk medisin eller soneterapi

Hvem passer dette studiet for

Studiet passer for de som ønsker å 

- praktisere som veileder og terapeut innen holistisk medisin 

- utvikle kosttilskudd

- holde kurs

- drive produksjon 

- undervise 

- komplementere annen utdanning

Teorifagene leses over nett og i litteratur, med oppgaver og eksamen i skolens studieportal. Tilhørende undervisning holdes som live nettkurs mens praktiske kurs og klinisk praksis skjer ved fremmøte. 

Oppgaver og eksamen til hvert fag. Våre lærere driver selv praksis og bidrar med solid faglig tyngde gjennom fagformidling og trygg veiledning. 

Personlig studieveiledning gjennom hele studiet og i første praksisår. Avsluttende teoretisk eksamen og praktisk eksamen med klienter.

Hvordan arbeider man innen holistisk medisin?

Mange starter egen virksomhet som veileder/terapeut for å hjelpe de som ønsker å forebygge og behandle plager med holistisk medisin. 

Vi ser også at de som er utdannet hos SBM er attraktive arbeidstakere innen salg og produksjon av naturpreparater og kosttilskudd, helseundervisning, nyttehagevirksomheter etc. 

Helsearbeidere som bygger på sin utdanning med holistiske fag kan også bli bedre rustet til å møte spørsmål og veilede omkring livsstil og naturprodukter.

I vår moderne tidsalder er det også spennende muligheter i å selv utvikle nettbaserte kurs og læresteder hvor man kan videreutvikle de emner man brenner spesielt for innen holistisk medisin.

En fremtidsrettet utdanning med mange muligheter!


Du kan også ta ett og ett fag eller kortere helsekurs, se HER