Psykosyntese kurs

26.-27.10.24 på Tonergarden


Møt deg selv - en innføring i Psykosyntese for personlig utvikling

Bli kjent med deg selv på en ny måte med psykosyntesens mange øvelser og verktøy.

Psykosyntese er en holistisk, psykoterapeutisk retning, skapt av den italienske legen og psykiateren Roberto Assagioli.

Denne helgen vil du lære mer om både det som begrenser og holder tilbake din livsutfoldelse og hva dine ressurser og evner lengter etter å utfoldes i.

Psykosyntese som holistisk psykologi lærer oss hvordan kropp, sinn og ånd virker sammen i et hele. Kurset vil både gi deg en teoretisk innføring i Psykosyntese sine grunnprinsipper og muligheten for å personlig erfare hvordan du kan bruke disse prinsippene for egne utvikling.

Gjennom fysiske øvelser som pusteteknikker, dans, kreative og mentale øvelser forankres teorien i egne erfaringer. Gjennom å kombinere ny kunnskap med direkte erfaringen i egen kropp kan blokkeringer løses opp for nye krefter og innsikter.

Deltagere på kurset forholder seg til taushetsplikten.Lærer på kurset er Liv Olaug Moger. Hun er registrert, sertifisert og diplomert samtaleterapeut i Psykosyntese fra HumaNova i Oslo og har jobbet som terapeut siden 2009. Del av Psykologi studium


Reisevei og overnatting se BESØKSINFO