OM NORD-TONER GÅRD


Nord-Toner gård er den gamle hovedgården på Toner i Nord-Odal og har vært bebodd siden vikingtiden.

Foran drengestuen en gang på 50-tallet.
Foran drengestuen en gang på 50-tallet.
foran låven, 50-60-tallet.
foran låven, 50-60-tallet.
Påbygging av hel 2. etg våningshuset, slutten av 40-tallet.
Påbygging av hel 2. etg våningshuset, slutten av 40-tallet.Mer historisk info og flere fotos kommer snart.