OM NORD-TONER GÅRD


Nord-Toner gård er den gamle hovedgården på Toner i Nord-Odal og har vært bebodd siden vikingtiden.


Utsnitt av flyfoto 1962
Utsnitt av flyfoto 1962Mer historisk info kommer etterhvert her på siden.Ønsker du å støtte vårt arbeid med å bevare og rehabilitere de gamle gårdsbygningene? Bli medlem av Tonergarden eller gi en valgfri engangssum.