NYE TONER magasin

 gull & grønne skoger


Et nettmagasin for helhetlig helse og livsstil, kreativitet, åndelighet, miljøvern, permakultur - ja, alt som bidrar til fullverdige, gode liv.


Åpner på nyetoner.no høsten 2021. Dato kommer snart.


Redaktør: Anne Victoria Heiberg

Webdesigner: Siv Norheim

Mer informasjon om redaksjonen, temaer og målgrupper kommer snart.Annonsepriser 2021

Info kommer snart.Vår designer lager annonser på bestilling, kontakt oss hvis du ønsker dette. 15% tillegg til annonsepris.

Faktura kommer fra vår regnskapsfører Norurt.Med vennlig hilsen oss i Symbiose Forlag på Tonergarden