OM FUB


Faglig forum for utøvere av biologisk medisin kom i stand i mars 2010. Dette for å få et møtested for bransjen med faglige diskusjoner og utveksling av informasjon om ny forskning, foredrag osv. Gruppen er rettet mot terapeuter og andre fagfolk innen ernæring og kostilskudd, urtemedisin, immunterapi osv. Alle som arbeider med innvortes naturmedisin er velkomne. Forumet ble raskt en institusjon med faste, halvårlige seminarer på Håndverkeren i Oslo og et naturlig kontaktpunkt for bransjen. Det første var høsten 2010 hvor vi hadde bl.a. den kjente herbalisten Simon Mills som foredragsholder.

Nå fungerer FUB som en medlemsforening for utøvende terapeuter innen biologisk medisin hvor vi også inviterer andre i bransjen og andre interesserte til seminarene. FUB inviterer til det årlige Høstseminaret som er åpent for alle, og bidrar til utvikling innen biologisk medisin gjennom informasjonsvirksomhet via Facebook og nyhetsbrev. Vi bistår terapeutene med informasjon om regelverk, skjemaer osv. Vi ønsker økt fokus på at kvalifiserte terapeuter innen biologisk medisin kan benyttes som rådgivere og behandlere i sammenheng kroniske plager og sykdommer og ved bruk av naturmidler. 

Forumets målsetning er å videreutvikle terapeutene og arbeide for deres arbeidskår i Norge. I en tid med mye produktreklame direkte til forbruker og tildels lettvinte løsninger/symptombehandling også innen naturmedisinen, ønsker vi å fremme nødvendigheten av å benytte fagpersonell for individuelle analyser og behandlingsforslag, slik at selve årsaksbehandlingen ivaretas. Gjennom konsultasjoner hos fagpersonell vil klientenes sikkerhet og behandlingsresultater bedre kunne ivaretas.


FUB arbeider for

* utøvere av biologisk medisin sine rettigheter og arbeidsvilkår

* informasjon om tilbud som utøvere av biologisk medisin gir

* Informasjon om naturlig behandling av sykdommer og plager

* Forskning uten bruk av smertevoldende dyreforsøk eller andre uetiske metoder

* Miljøvennlig utvinning, produksjon og emballering av produkter

* En naturmedisinsk lovgivning som er åpen for fri tenkning og nye impulser samtidig som den gir trygghet for forbrukerne

* Rammer av kvalitetssikring og fornuftige fagnormer for utdanningene som det naturmedisinske miljø selv er med på å sette

* Støtte og veiledning til våre terapeutmedlemmer

* Profilering av terapeutmedlemmenes tilbud


FUB definerer biologisk medisin som komplementær til den etablerte medisinen og ønsker å bidra til økt samarbeid og informasjonsflyt til beste for forbrukerne og for den medisinske utvikling. Helsevesenet i Norge er av de beste i verden når det gjelder de fleste akutte og alvorlige tilstander. Vi ser imidlertid biologisk medisin som et viktig supplement når det gjelder en rekke kroniske plager og sykdommer. Dette fordi vi mener at kroppens tilstand kan påvirkes i positiv retning med naturlige midler og slik igangsette egne helingsprosesser.


Alle som arbeider med biologisk medisin er velkomne til Facebookgruppen vår: https://www.facebook.com/groups/349011855161730//