DEN BIOPATISKE KONSULTASJONEN


Hele mennesket står i fokus! Enten du har plager eller ønsker å forebygge, kan våre behandlinger være gavnlige.
Dette fordi de stimulerer til økt fysisk og psykisk kapasitet slik at dine egne selvhelbredende krefter blir igangsatt. 

Terapeutens mål er å rette opp og behandle de grunnleggende årsakene til ubalansene. Derfor samarbeider vi også med andre ved behov. Vi kombinerer eldgamle, velutprøvde teorier med behandling basert på moderne forskning. 

Biopati og urtemedisin (fytoterapi) er persontilpasset naturmedisin mot årsakene til kroniske plager ved hjelp av ernæringsråd, kosttilskudd, urter og immun- og symbioseterapi. Dette settes sammen til et 4 ukers program.

Vi følger de biopatiske prinsippene om kartlegging og behandling av degenerasjonsfase, focus og antihomeostatiske faktorer. Dette gir individuelt tilpassede programmer.


Dette skjer i konsultasjonen:

* Grundig tilstandsintervju/anamnese

* Biopatisk analyse med bestemmelse av fase, focus og AHF

* Valg av priorietert organsystem og urtenes egenskaper

* Oppsett av indiduelt tilpasset urteblanding

* Utarbeidelse av regenerasjonsprogram med kosttilskudd og ernæring

* Gjennomgang av resultater og plan

Vanligvis 4 kurer a fire uker og så oppfølging hvert halvår ved behov.

Våre hovedfelt er kroniske livsstilsplager, intoleranser, lettere infeksjoner som gjentagne luftveisinfeksjoner, urinveisplager etc, mage- tarmproblemer, lettere psykiske ubalanser og forebygging/rensekurer/kostomlegging.

Biopatisk veiledning skal ikke benyttes i stedet for lege ved akutte eller alvorlige symptomer eller uten samråd med klientens lege ved sykdomsdiagnoser og reseptbelagt medisinbruk. Vi behandler ikke alvorlige eller smittefarlige sykdommer. Vi behandler ikke barn under 12 år. Ta kontakt på forhånd hvis du er usikker på om biopati er noe for deg.


Se priser og tider her: