Terapifag felles for alle utdanninger hos SBMVEKS fag og klinikkdrift

Vitenskap • Etikk • Kommunikasjon • Samfunn Samarbeidsformer • Daglig drift • Klientsikkerhet • Markedsføring • Lovverk


Praksis

Analysemetoder Klientjournal • Anamnesetaking • Behandlingsstrategi • Klinisk observasjon • Konsultasjoner


Rådgivning 1. praksisår
Til skolens forside