Terapifag

Treårig utdanning i holistisk medisinDenne teksten er til oppdatering, info kommer snart.


3. studieår:


VEKS fag og klinikkdrift

Vitenskap • Etikk • Kommunikasjon • Samfunn Samarbeidsformer • Daglig drift • Klientsikkerhet • Markedsføring • Lovverk


Praksis

Analysemetoder Klientjournal • Anamnesetaking • Behandlingsstrategi • Klinisk observasjon • Konsultasjoner


Rådgivning 1. praksisår
Til skolens forside