Urtemedisin kurs

Lørdag og søndag kl 10-15.30 på nett

02.-03.11.24


Herbalisme/urtemedisin er bruk av planter til medisinske formål

Planter har vært grunnlaget for medisinske behandlinger gjennom mye av menneskets historie, og tradisjonell urtemedisin er fortsatt mye praktisert i dag. Moderne medisiner benytter mange planteavledede forbindelser som grunnlag for farmasøytiske legemidler. 

De senere år har man blitt mer fokusert på viktigheten av å bruke naturlige virkestoffer som spiller på lag med kroppen og mljøet. Å lære om planters helende egenskaper er en god investering for fremtiden enten du vil benytte urter i hjemmet eller ønsker å hjelpe andre som rådgiver. 

På dette kurset presenteres den grunnleggende filosofi og det holistiske behandlingspinsipp for urtemedisinen. Urtene omtales i forhold til terapeutiske forskjeller og spesifikke aksjoner og indikasjoner. 

Det legges også vekt på lokale legeurter og de mest populære i den moderne vestlige urtemedisinske praksis.

Små oppgaver som skal løses underveis og plenumsamtaler gjør kurset levende og lett tilgjengelig for alle.


Kursbevis utstedes

Lærer er Anne Victoria Heiberg som er biopat og fytoterapeut med over 30 års praksis. Hun vil på en enkel og pedagogisk måte veilede deg gjennom urtenes spennende verden.


Del av Urtemedisin studium