Psykologi studium


Grunnleggende psykologi • Kommunikasjon • Holistisk psykologi • Psykiatri • Psykosyntese 


Du lærer det grunnleggende innen klassisk psykologi og psykiske lidelser. Vi trekker også frem kapasiteter som fremmer helhetlig tenkning og sammenhengen mellom kropp og psyke. 

Studiet gir en generell innføring i faget psykologi, historisk bakgrunn og de ulike retningene som psykoanalyse, behaviorismen, kognitiv, humanistisk, holistisk og transpersonlig psykologi. 

Studiet gir kunnskap om utviklingspsykologi, personlighetsutvikling, kognitiv og emosjonell utvikling, utvikling gjennom sosiale prosesser samt stress og motivasjon. Innføring i psykiske lidelser som depresjon, angst, stemningslidelser, psykotiske tilstander, personlighetsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og atferdsforstyrrelser - i lys av den bio-psykososiale forståelsesmodellen. 

Innføring i grunnleggende kommunikasjonsforståelse - og teori med vekt på det relasjonelle og profesjonelle møtet mellom mennesker. 

Studiet søker å gi en helhetlig forståelse av psykologifaget ved å vise sammenhengen mellom fysiske, psykiske, sosiale og spirituelle forhold som virker gjensidig inn på hverandre og skaper psykisk helse eller uhelse, samt gi forståelse av kommunikasjon og viktigheten av det mellommenneskelige møtet både profesjonelt og privat. 

Hensikten med studiet er at studenten tilegner seg et fundament innenfor psykologi, psykiske lidelser og kommunikasjon fra et bredt faglig ståsted - historisk, filosofisk, helhetlig såvel som naturvitenskapelig.

 

12 mnd deltid

Studieportal

2 dager psykosyntesekurs

1 dag nettkurs

Studieveiledning

Flervalgsoppgaver

Innsendingsoppgave

Eksamen på nett

Studiebevis 


Del av utdanning i holistisk medisin