OM SKOLEN


Skolen for Biologisk Medisin

SBM er en utdanningsinstitusjon som tilbyr kurs, nettstudier og fulle utdanninger innen holistisk medisin. Vi holder til i Nord-Odal kommune, en vakker bygd med ca 5.000 innbyggere, sør i Innlandet. Både daglig drift, fremmøtekurs og praksis foregår i Nord-Odal.


Historikk

I 2013 startet vi opp med de første nettstudiene i urtemedisin som et oppdateringstilbud gjennom FUB. Det ble raskt en suksess med mange studerende. Så kom ernæring og psykologi til samt en rekke praktiske kurs innen urtemedisin og ernæring. Studiedelen ble adskilt fra FUB i 4. september 2017 og fikk navnet Skolen for Biologisk Medisin. Vi utvidet til fulle yrkesutdanninger innen holistisk medisin med studieretningene urtemedisin, ernæring, psykologi og biologisk medisin. Flere hundre har tatt studier og kurs siden starten.


Ledelse

Rektor og daglig leder er biopat/fytoterapeut Anne Victoria Heiberg som har drevet utdanninger innen fagene siden 1992. Hun etablerte biopatutdanningen i Norge for den danske Biopat- og Urteskolen og var daglig leder (Universitetsgaten 22/24 i Oslo) i 6 år. Etablerte så den første norskeide biopatutdanningen (med partner) i 2004 og drev denne i Sandvika i Bærum frem til 2009 da hun solgte ut sin andel. Hun har hele tiden praktisert som biopat og fytoterapeut og etablerte og har drevet FUB - faglig forum for utøvere av biologisk medisin siden 2010.

På skolen har vi godt utdannede fagkonsulenter og lærere i alle delfag. Disse står for utarbeidelse og oppgraderinger av pensum, valg av lærebøker, oppgaver og eksamen, kursing mv i samarbeid med ledelsen. 


Holdning

SBM er nøytral i forhold til trender og retninger innen fagene og underviser åpent og informativt slik at studentene selv kan ta kvalifiserte valg. Dette gjelder også produkter og tjenester som er aktuelle for kursdeltagere og studerende. Alle seriøse leverandører inviteres til å informere om sine tilbud ved å sende oss info til studentene og på Åpen dag.

Skolen samarbeider gjerne med og har et nøytralt forhold til alle foreninger og instanser som er knyttet opp mot utdanningene. Vi ønsker at studentene skal ha flere valgmuligheter når det gjelder å organisere seg, både som studerende og som nyutdannede terapeuter. Alle foreninger er velkomne til å kontakte oss for informasjon ut til studentene om sine tilbud og hvis de trenger utdypende beskrivelser av studiene utover den informasjonen som ligger på websiden. Vi samarbeider også med andre utdanningsinstitusjoner til beste for bransjen og dens faglige utvikling og holder gjerne felles seminarer om aktuelle temaer.


Standard og godkjenning

Vi etterstreber høy standard innen pensum, etikk og den praktiske gjennomføringen og vi benytter kun de fagpersoner vi anser som de aller beste for jobben. Skolen har også etiske regler som underskrives av alle studerende i yrkesutdanningene. Eksaminerte etter tre års studier er godkjente som terapeutmedlemmer hos Faglig forum for Utøvere av Biologisk Medisin. Andre fagforeninger kontaktes av den enkelte. 

Man får ikke offentlige studiepoeng hos SBM og skolen er ikke godkjent for stipendier og lån i Statens lånekasse for utdanning. Ingen utdanninger innen biologisk medisin/innvortes naturmedisin har en offentlig godkjenning på bachelorgradsnivå i Norge pr i dag. Vi arbeider imidlertid mot en mulig fremtidig godkjenning ved å tilstrebe å tilrettelegge driften etter NOKUT sine krav. Det viktigste for skolen er dog å holde et høyt faglig nivå med støtte og anerkjennelse fra fagmiljøet innen biologisk medisin både i Norge og i resten av verden. Vi har mange gode støttespillere her som bidrar med veiledning, fagartikler, foredrag etc og disse utgjør en viktig del av skoledriften.