Ville krydderurter


1 dagskurs med Mona Lundby på Tonergarden kl 10-16.30

Velg mellom

Lørdag 08.06.24

og

Søndag 09.06.24


Vi plukker ville urter i nærmiljøet og lager produkter snakker om oppskrifter og lærer om de mange måtene vi kan høste fra naturen!

Kun kr 900 inkl produkter med hjem


Mer info og påmeldingsskjema kommer snart


SE ALLE KURS HER