Naturmedisin kurs

Lørdag og søndag kl 10-15.30 på nett

14.-15-09.24

Kr 1.500


Kursbeskrivelse:

Historie • Holistisk filosofi • Naturmedisinsk sykdomslære • Terapiformer • Naturmedisin i samfunnet

Dette faget gir et godt fundament. Du får en forståelse for hvilke tankesett og kulturhistoriske føringer som ligger til grunn for dagens naturmedisin. Stoffet er til tider langt fra vår vanlige, vestlige bevissthet og vi håper at det skal bevege deg mot et mer helhetlig syn på både natur, mennesker og universet. 

Vårt utvalg spenner fra øst til vest og fra tanker om universet til jorden vi går på. I flere tusen år har menneskene vært opptatt av hvordan man kan bevare sin gode helse, naturlig nok. Dagens vestlige samfunn gir inntrykk av at vi nå har nådd nye høyder i denne forståelsen. Men har vi det? Fra tidenes morgen har menneskene brukt naturen for å avhjelpe plager og lidelse. Flere retninger har vokst seg store og noen var ikke fullt så vellykket. Her får du oversikten. 

For virkelig å forstå hva begrepet naturmedisin er, må man dykke dypt ned i det helhetlige verdenssynet. At alt henger sammen, er beslektet og besjelet. Urfolk over hele verden har disse fellesnevnerne. Over på den helsemessige delen av holisme finner vi helhetlig medisin - altså behandlinger basert på naturlige midler og hvor alle deler av mennesket er tatt med i betraktning. Vi gjennomgår både kjente og mindre kjente men viktige retninger. 

Konkrete metoder og medisiner som har utviklet seg gjennom tidene, og vi ser på de mange som er vanlige i dagens samfunn. Du lærer å forstå hvordan de fungerer og hva som ligger bak, slik at du senere har en god base for å velge eventuell spesialisering. Hvordan fungerer naturmedisin sammen med annen medisin, hvordan er den plassert i samfunnet og hvordan kan den utøves forsvarlig og i fredelig sameksistens i et helsepolitisk landskap med mye forskning og stadig nye regler å forholde seg til? Det lar seg gjøre!

Kursbevis utstedes.


Lærer er Anne Victoria Heiberg som du kan lese mer om HER


Del av Naturmedisin studium