Patologi

Menneskets sykdommer

Av Bjørn Bertelsen

Denne boken redegjør for årsaker og biologiske mekanismer ved sykdom og for sykdomsprosessenes innvirkning på kroppens funksjoner. Boken inneholder både generell patologi, grunnleggende fellesstrekk ved sykdommer i ulike organer og strukturforandringer i celler og vev, og en fremstilling av den spesielle patologien i hvert organssystems sykdommer og sykdomsmekanismer. Kunnskapen er et nødvendig fundament for videre studier innenfor diagnostikk, behandling og pleie av syke. Boken passer spesielt godt for høyskolenes sykepleiestudium og andre helsefagutdanninger. 285 s. utgitt i 2011. På norsk.

kr 599,00