Norsk grunnkurs i førstehjelp hefte

Heftet hører sammen med Grunnkurs i førstehjelp og tar sikte på å gi deltakerne praktisk kunnskap.. Alle de tolv øvelsene som er beskrevet i kursheftet bør gjennomføres i praksis, noe som gir deg en erfaring som kan hjelpe deg i en reell situasjon.

Førstehjelp er den første hjelpen alle bør kunne gi ved akutt sykdom eller ulykke med personskader. I dette kurset lærer du både livreddende førstehjelp for livstruende situasjoner og enkel førstehjelp som det kan bli behov for i det daglige.

Inneholder retningslinjer for HLR og fjerning av fremmedlegemer i luftveiene gjeldende fra 2010. Utgave 2016 ISBN: 978-82-8276-128-4 

kr 99,00